Cennik usług

Zmiana opatrunku

100 – 150 zł

(Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent)

 

Zmiana opatrunku specjalistycznego (np. odleżyna)

150 – 200 zł

(Materiały opatrunkowe oraz ewentualne leki na pierwszej wizycie zabezpiecza pacjent)

 

Kroplowy wlew dożylny + wenflon (do 1 godz.) – na pisemne zlecenie lekarza

130 zł

Kroplowy wlew dożylny + wenflon (do 2 godz.) – na pisemne zlecenie lekarza

160 zł

(Leki i kroplówki zabezpiecza pacjent.)

 

Wstrzyknięcia podskórne – wyłącznie heparyna drobnocząsteczkowa (Na pisemne zlecenie lekarza)
Cena 80 zł

 

Zdjęcie szwów
Cena 80 zł – 100 zł

 

Założenie, wymiana lub usunięcie cewnika u kobiet
Na pisemne zlecenie lekarza
Cena 100 zł

 

Opieka poszpitalna nad pacjentem ze stomią:

Edukacja, pielęgnacja skóry wokół stomii, wymiana worka stomijnego.
Cena 150 zł / wizyta

 

 

Uwaga! Usługi pielęgniarskie są realizowane na terenie Warszawy i okolic. Dojazd poza granicami Warszawy – 2 zł za każdy kilometr do miejsca pobytu pacjenta i powrót.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy większych ilościach zleceń oraz dla stałych klientów.